This is a free Purot.net wiki
  • View:

Case Namibia

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei!

Case Namibia on nyt siirtynyt uuden tytäryhtiön vastuulle.
Projektia jatkavat HR Solutionsin Iina, Heidi ja Sanni sekä HR-liikkeestä Fanni (tj) sekä kaksi muuta henkilöä.

-Jenni
jekukkon   (03.02.2012 11:32)
  Reply

@Sanni
Viesti tavoitti. :) Katsotaan huomenna. Uskon että hyvän paketin olet saanut aikaiseksi.
Titta..totta, tuo suunnitelmapläjäys on todella epäselvä. Se nyt vain lähinnä tiedoksi siitä, mitä ollaan pyöritelty. Katsotaanpa huomenna sitä Sannin ehdotusta. :)

-Jenni
jekukkon   (02.02.2012 22:43)
  Reply

Tarvitaan kyllä aika paljon selkeämpi ja yhtenäinen teksti tosta suunnitelmasta ennen kun sitä voi kukaan alkaa kääntämään ja fiksaamaan lopulliseen muotoonsa. Tuosta alla olevasta on hyvin hankala ruveta mitään selkeetä tekemään...
tikettun   (01.02.2012 18:40)
  Reply

mulla ei oo ainakaan hajuakaan mitä tossa case namibiassa piti/pitää tehdä kun sitä ei oo tänne selitetty:/
iirahko   (31.01.2012 11:10)
  Reply

Tähän tulee nyt suora copypaste viime luennon aivoriihestä.

"TILANNE: alkuvaiheessa, ei opiskelijoita, tarkoitus kehittää koko maan kattava järjestelmä, malli meidän ratkaistavana, tarjous yliopistolle,
Suomalainen kasvatus on kovaa huutoa maailmalla. Lapset saattaa osata paremmin kieltä kuin vanhemmat.

Kilikerho = kieli- ja kulttuurikerho = esim. romaaneille omia kulttuurikerhoja ? opetellaan oman kulttuurin lauluja, leikkejä.
Maahanmuuttaja lapsien oman kielen opetus.

Juhlia, kuulttuurien tuominen/jakaminen yhteiseksitiedoksi, koulutus henkilökunnalle, henkilöstöön palkataan monikulttuurisia työntekijöitä.

Kohde: 0 ? 6-vuotiaat lapset, namibialaiset

Tavoite: Jokaisen identiteetin säilyttäminen/oman kulttuurin ja taustan muistaminen, suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys (esim. heimotarinoiden kerronta), yhteisen päämäärän luominen.

Varhaiskasvatus on leikkimistä, opitaan leikin kautta ? toisen kunnioittaminen, arvostaminen.
vs.
Joissain paikoissa opetetaan jo tämän ikäisiä lapsia.

Suunnitelmaa: Keskitytään leikin kautta oppimiseen, opettaja vastaa etniset rajat ylittävistä leikeistä (musiikki, draamakasvatus).

Jaetaan lapset pieniin projekteihin (etniset taustat sekoittuvat). Lapset opettavat oman kulttuurinsa leikkejä toisille.

Yksi vaihtoehto: HR SOLUTIONS sopii Oulun yliopiston kanssa parista vaihtoon lähtevästä kouluttajasta ? projektiryhmä, useampiin paikkoihin.

Toinen/lisävaihtoehto: Lähetetään asiantuntijoita
+ myös Namibian opettajat voisivat käydä seuraamassa suomalaista opetusta

Malli: Ei niin isoja ryhmäkokoja kuin Suomessa? (ovat varmaan nyt isompia), kunneellaan myös opettajien muutosehdotuksia, ota huomioon että kohdemaan resurssit ovat todennäköisesti pienempiä

Projektiryhmä:
KATSO! Monikulttuuri nelikenttämalli!!!!!
Ei auktoriteettiasenteella vaan yhteistyössä, molemmat opetetaan, tutustutaan kulttuuriin.

PAKETTI:
0-6 ?vuotiaille lapsille: jaetaan 0-3 ?vuotiaat ja 4-6 ?vuotiaat

Tilaaja on namibian yliopistosta

- KASVATUSKÄSITYSTEN JA TIETOTAIDON KARTOITUS
o paikallisten opettajien tietotaidon/lähtötason arviointi, tiedetään että arvostetaan suvaitsevaisuutta ja yhteenkuuluvaisuutta
o kyselykaavakkeet ja tulosten analysointi (saksa, englanti)
o kenelle: opiskelijoille, opettajille (kasvatustieteissä) sekä lapsisäiliöille


- KOULUTUS
o Pilottikoulu: sis Namibian ja Suomen harjoittelijoita (kasvatustieteistä)
Suomesta mm. leluja,

- VAIHTO:
o namibialaisia opettajia vierailulle Suomeen."tee. Jii
jekukkon   (30.01.2012 20:53)
  Reply

MARKKINOINTITIIMI HOX!

Case Namibian tarjouksen tulee olla valmis pe 3.2. puolen yön tienoilla.
Kun saamme kurssilla tarjouksen valmiiksi, niin meidän tulisi vielä näpytellä se muotoonsa sen jälkeen.

Tietysti, jos tarjous olisi aikaisemmin valmis, niin aina vaan parempi. :D

-Jenni
jekukkon   (30.01.2012 20:48)
  Reply

"Vuonna 2010 Namibia alkoi myös tarjoamaan esikouluopetusta 5-6 -vuotiaille opetusministeriön alaisuudessa. Tähän mennessä useat koulut ovatkin aloittaneet esikouluopetuksen osana alkuopetusta, mutta alku- ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksessa ollaan vielä jäljessä."

(http://www.finland.org.na/public/defa...
jekukkon   (27.01.2012 17:53)
  Reply

Heippa!

Voisitteko kommentoida tuohon hinta-asiaan nimenomaan tämän casen kannalta.

Mietin, että kuinka tarkka arvio meidän tulisi hinnoista antaa?
Ei tarvi varmaan vielä lähtä erittelemään kaikkia asioita.
Koska se raha ei nyt varsinaisesti ollut se pääasia ja tämä on vasta ns. kilpailutusvaiheessa. Olisiko järkevää antaa vain könttähinta ja mainita tarjouksessa, että tarkemmat detailit käy ilmi sitten sopimusvaiheessa ja mahdollisesti jossain kohti voidaan tulla vastaankin kun saadaan tarkempi selvyys asiakkaan omista resursseista (esim. tilat, lelut, yms.).

-Jenni
jekukkon   (27.01.2012 17:37)
  Reply